Ερευνητικά Προγράμματα

2003-2004
 

"Ο ρόλος της υδατοπορίνης 1 στη διαπερατότητα του υπεζωκότα προβάτου" - Πηγή: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
   
2004 "Μελέτη χρονίων νεφρικών παθήσεων" - Πηγή: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
   
2004-2005 "Μέθοδοι καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών" - Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
   
2006-2008 "Η επίδραση των ντοπαμινεργικών στην ποιότητα ζωής των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που πάσχουν από το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών (R.L.S.). Υπάρχει συνεργία των ντοπαμινεργικών στην θετική επίδραση της αερόβιας άσκησης στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των νεφροπαθών?" - Πηγή: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.).