Διδακτορικά

Οι διατριβές που ολοκληρώθηκαν υπό την αιγίδα της Νεφρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι:

1. Σοφία Μπουχλαριώτου (2008). Συσχέτιση του κιρκάδιου ρυθμού της αρτηριακής πίεσης με τις διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας, της λειτουργίας του αγγειακού ενδοθηλίου και της έκκρισης της μελατονίνης σε ασθενείς με προεκλαμψία. Διδακτορική Διατριβή, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2. Χριστόφορος Γιαννάκη (2010). Η επίδραση της άσκησης στην ευρωστία ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που πάσχουν από το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών. Διδακτορική Διατριβή, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

3. Αγγελική Καρυώτη (2010). Διερεύνηση της επίδρασης των κορτικοστεροειδών, του αγγειακού ενδοθηλακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) και αναστολέων τους στη διαπερατότητα του περιτοναίου προβάτου. Διδακτορική Διατριβή, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πρόγραμμα ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) 2003, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 2006-2008.

4. Ανδρέας Βαϊνάς (2013). Επιδημιολογική μελέτη του συνδρόμου ανήσυχων ποδιών (ΣΑΠ) σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) τελικού σταδίου. Διδακτορική Διατριβή, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

5. Γεώργιος Βολιώτης (2014). Μήκος των τελομερών και δραστηριότητα τελομεράσης στη Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Διδακτορική Διατριβή, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

6. Παναγιώτα Κούρτη (2015). Η δράση της ενδοθηλίνης-1 στο ηλεκτρικό προφίλ και τη διαπερατότητα του σπλαγχνικού περιτοναίου προβάτου. Διδακτορική Διατριβή, Ιατρικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.