ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Ιωάννης Λ. Στεφανίδης, Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

1. Θεόδωρος Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας

 

 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

1. Σπυρίδων Γκολφινόπουλος, Επιμελητής Α'

2. Γεώργιος Φιλιππίδης, Επιμελητής Α΄

3. Ευδοκία Νικολάου, Επιμελήτρια Β΄

 

 ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

1. Μαρία Ευθυμιάδη

2. Τζανής Λεονταρίδης

3. Χριστίνα Πουλιανίτη

4. Αντώνιος Σπανός

 

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1. Γεώργιος Πίσσας

2. Κωνσταντίνα Τσόγκα

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1. Σοφία Φιλιπποπούλου