ΤΜΗΜΑΤΑ

Στη Νεφρολογική Κλινική συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω τμήματα:

1. Νεφρολογική Κλινική

2. Μονάδα Τεχνητού νεφρού

3. Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης

4. Εξωτερικά Ιατρεία 

5. Εξωτερικά Ιατρεία Μεταμόσχευσης