ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της Νεφρολογικής Κλινικής λειτουργούν από 8:00-14:00 πέντε ημέρες την εβδομάδα (4 με τακτικά και 1 με έκτακτα ραντεβού). Το ιατρείο περιτοναϊκής κάθαρσης λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα και καθημερινά για επείγουσες καταστάσεις. Επιπλέον λειτουργεί ιατρείο παρακολούθησης ασθενών με μεταμόσχευση νεφρού μία φορά την εβδομάδα και καθημερινά για επείγουσες καταστάσεις. Εκτός από τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, λειτουργούν και ιατρεία στα πλαίσια της ολοήμερης λιειτουργίας (απογευματινά ιατρεία) δύο φορές την εβδομάδα.