ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Θεόδωρος Ελευθεριάδης, Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας
Συνεργάτες εργαστηρίου
1. Γεώργιος Πίσσας
2. Κωνσταντίνα Τσόγκα