ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Για τους ειδικευόμενους έχει διαμορφωθεί ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης κατά το οποίο παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις κλινικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Νεφρολογικής Κλινικής.

Το πρόγραμμα εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει και πρόγραμα σεμιναρίων. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια νεφρολογίας λαμβάνουν χώρα δύο φορές το μήνα στην αίθουσα σεμιναρίων της κλινικής με προσκεκλημένους ομιλητές διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά από κάθε σεμινάριο ακολουθεί εξέταση με δύο ή τρεις γραπτές ερωτήσεις και συζήτηση των απαντήσεων με τον υπεύθυνο του κάθε σεμιναριακού μαθήματος σε ειδική προσωπική συνέντευξη.