ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) ξεκίνησε την λειτουργία της από τον Απρίλιο του 2002 και αποτελείται από 11 θέσεις αιμοκάθαρσης. Η ΜΤΝ εξυπηρετεί 40 ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Επιπλέον, η ΜΤΝ υποστηρίζει ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, καλύπτοντας τις επείγουσες εισαγωγές από τα ΤΕΠ και τις ανάγκες όλων των κλινικών του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένης της Στεφανιαίας και της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας.

Η Μονάδα διαθέτει υπερσύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, τα οποία λειτουργούν εφαρμόζοντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές αιμοκάθαρσης (συμπεριλαμβανομένης της online αιμοδιαδιήθησης). Η ΜΤΝ διαθέτει φορητή ώσμωση και μηχανήματα κατάλληλα για συνεχείς θεραπείες νεφρικής υποκατάστασης και για πλασμαφαίρεση, για την εξυπηρέτηση περιστατικών σε όλες τις κλινικές του Νοσοκομείου. Τέλος είναι εξοπλισμένη με αναλυτή αερίων, μικροσκόπιο, υπέρηχο αγγείων και όλα τα απαραίτητα όργανα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2413-501659

Προϊσταμένη Μονάδος Τεχνητού Νεφρού:  Ουσταμπασίδη Νίκη