Ερευνητικό έργο

Το Ερευνητικό έργο της Νεφρολογικής Κλινικής πραγματώνεται από συγκεκριμένες ομάδες και κατατάσσεται στις εξής ενότητες:

  • Μελέτη της φυσιολογίας των ορογόνων υμένων (μεσοθηλιακών κυττάρων) και κυρίως της διαπερατότητας του περιτοναίου καθώς και της φυσιολογίας των μεσαγγειακών κυττάρων, των μακροφάγων ή των ινοβλαστών σε σχέση με την παθογένεια ή τη θεραπεία των νεφρικών παθήσεων. Ερευνητική Ομάδα: Σωτήριος Ζαρογιάννης, Λέκτορας Φυσιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής, Αγγελική Καρυώτη, Διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής και Παναγιώτα Κούρτη, υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Γενετική πολυπαραγοντικών νόσων όπως π.χ. του αλκοολισμού, της διαβητικής μικροαγγειοπάθειας, της υπέρτασης, της νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου και της προεκλαμψίας. Ερευνητική Ομάδα: Ηλίας Ζινζαράς, Καθηγητής Βιομαθηματικών-Βιομετρίας στο Τμήμα Ιατρικής, Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής Νευρολογίας στο Τμήμα Ιατρικής, Ευθύμιος Δαρδιώτης, Επίκουρος καθηγητής Νευρολογίας στο Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Επιδημιολογικές σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια προτελικού σταδίου (σταδίου 3-4) και τελικού σταδίου (σταδίου 5) με θεραπεία υποκατάστασης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως π.χ. ιογενείς ηπατίτιδες, αντίσταση στην ινσουλίνη και διαταραχές ύπνου.
  • Κλινικές και πειραματικές (in vitro) μελέτες για τις συστηματικές επιδράσεις της νεφρικής νόσου (οξείας, χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας), της ουραμίας, του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού καθώς και της θεραπείας υποκατάστασης, π.χ. επιδράσεις στο ενδοθήλιο, την αιμοστασία, την ερυθροποίηση και το ανοσιακό σύστημα. Ερευνητική ομάδα: Θεόδωρος Ελευθεριάδης, Λέκτορας Νεφρολογίας στο Τμήμα Ιατρικής, Γεώργιος Πίσσας, Διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  • Διαταραχές του ύπνου, ουραιμική μυοπάθεια, πολυνευροπάθεια και επίδραση προγράμματος άσκησης, στην αντίσταση στην ινσουλίνη, στη μυϊκή ατροφία και στις διαταραχές του ύπνου ασθενών υπό αιμοκάθαρση. Ερευνητική Ομάδα: Γεώργιος Σακκάς, Ερευνητής Γ στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής Νευρολογίας στο Τμήμα Ιατρικής, Χριστίνα Καρατζαφέρη, Επίκουρος καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Χριστόφορος Γιαννάκη, Λέκτορας Κλινικής Εργοφυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
  • Παθοφυσιολογία της λευκωματουρίας και πρώιμη διάγνωση της σωληναριακής βλάβης. Συγκεκριμένα διερευνούμε τη σημασία της εξωκυττάριας υπεροξειδίασης του γλουταθείου (eGPx) του αίματος και των ούρων καθώς και της λιποκαλυκίνης της σχετιζόμενης με τη ζελατινάση των ανθ΄ρωπιων ουδετεροφίλων (NGAL) του αίματος και των ούρων στην πρώιμη διάγνωση της νεφρικής βλάβης.