ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Νεφρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι επιφορτισμένη με την προπτυχιακή εκπαίδευση φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μάθημα κατ' επιλογήν:

Θέματα Νεφρολογίας - PBL παρουσίαση (4ο Εξάμηνο)

 

Επιπλέον οι καθηγητές και οι γιατροί της Νεφρολογικής Κλινικής συμμετέχουν στη διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων:

1. Παθοφυσιολογία (του Νεφρού),

2. Φαρμακολογία (Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων για τα Διουρητικά),

3. Προπαιδευτική Παθολογία (Γενική Ούρων),

4. Παθολογία (Νεφρικές Παθήσεις).

 

Συμμετοχή στις Κλινικές Ασκήσεις στα πλαίσια των μαθημάτων Προπαιδευτική Παθολογία και Παθολογία:

1. Κλινική εξεταση στο 3ο έτος ,

2. Διαφορική Διάγνωση στο 4ο έτος, χειμερινό (7ο) και θερινό εξάμηνο (8ο),

3. Φροντιστηριακό μάθημα με τίτλο «Διάγνωση και αντιμετώπιση της νεφρικής ανεπάρκειας», Κλινική Άσκηση Παθολογίας στο 6ο έτος,

4. Κλινική άσκηση Νεφρολογίας (μία εβδομάδα κατ' επιλογή) στο 6ο έτος.