Ιστορική Αναδρομή - Ανάπτυξη

Η Νεφρολογική Κλινική (Διευθυντής: Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Ιωάννης Λ. Στεφανίδης) λειτουργεί υπό τη σημερινή της αυτόνομη μορφή από το 2008 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Αποτελεί ακαδημαϊκό κέντρο πρωτοποριακής έρευνας και διδασκαλίας με τελικό στόχο τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης και της ποιότητας ζωής των ασθενών με νεφροπάθειιες.

Από το 2000 λειτουργεί Εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο (έναρξη τον Φεβρουάριο του 2000), Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (έναρξη το 2002, επέκταση 2018), Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης (έναρξη το 2007), ένα Πρόγραμμα Άσκησης ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου καθώς επίσης και το Εξωτερικό Ιατρείο Αρτηριακής Υπέρτασης σε συνεργασία με την Παθολογική και Καρδιολογική Κλινική (έναρξη το 2000). Επιπλέον από το 2008 λειτουργούν στη Νεφρολογική Κλινική 11 και από το 2009 13 κλίνες νοσηλείας. Η παρακολούθηση ασθενών με Νεφρική Μεταμόσχευση ξεκίνησε συστηματικά στο Εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο Μεταμόσχευσης (έναρξη το 2015).